ดดารมย์ บางนา (Laddarom Bangna Mega Bangna) โดย Q-House บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) . ลักษณะประเภทงาน : #งานให้คำปรึกษาด้านภูมิทัศน์พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดวางพื้นที่ใช้สอย

Our Solutions

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
ออกแบบตกแต่งภายใน
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกแบบภูมิทัศน์
ออกแบบผังโครงการ
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
แบบยื่นกู้ธนาคาร